Vizyonumuz

Mersin'i sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini tamamlamış kentler arasında öne çıkartan örnek belediye olmak.

Misyonumuz

Mersin‘in özgün kültürel kimliğini korumak, yaşam kalitesini yükseltmek, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine sahip çıkmak, kaynakları planlı, programlı ve verimli kullanmak, ekolojik dengeyi korumak, katılımcı, şeffaf, adil belediye hizmeti sunarak İlimizi turizm, tarım, sanayi ve lojistik sektöründe cazibe merkezi haline getirmek.

Mersin'e KALİTE Yakışır     Kalite, bir ürün ya da hizmetin, kendisinden beklenilen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme derecesini gösteren bir performans ölçütüdür. Bir hizmetin performansı, uygunluğu, güvenirliği, dayanıklılığı, iş görürlüğü, estetiği ve itibarı halkın o hizmet ile ilgili kalite algısını önemli oranda etkileyen faktörlerdir. Bu bağlamda kalite, bir hizmet ya da projenin geliştirilmesi, halka ulaştırılması ve hizmet sonrası geri dönüşlerin değerlendirilerek beklenen iyileştirmenin sağlanması süreci için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

     Mersin’e Kalite Yakışır anlayışıyla oluşturduğumuz kalite politikamızın ilkeleri de bu hedefe uygun olarak şu şekilde belirlenmiştir;

  • Yaşanabilir bir gelecek oluşturmak,
  • Sürdürülebilir başarı sağlamak,
  • Yaratıcı ve yenilikçi ortamların gelişmesine imkân veren katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı kurmak,
  • Vatandaş odaklı hizmet vermek,
  • Paydaşlarla işbirliği yapmak,
  • Çalışanların katılım ve katkısını en üst düzeyde sağlamak,
  • Sürekli iyileştirmeyi prensip haline getirmek ve tüm kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Kalite Yolculuğumuz

Kalite yolculuğumuz 8 Mayıs 2014 tarihinde KalDer ile yapılan “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesinin” imzalanması ile başlamıştır.

EFQM

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş ve paydaş odaklı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile kurumsal mükemmelliği yakalamak amacıyla Kurumsal Mükemmellik Çalışmalarına başlanmıştır.

Kalite Belgelerimiz